∂∂ Yapılan Son Çalışma Bulgularına Göre Eriyen Buz Tabakaları Atmosfere Tonlarca Metan Gazı Salınımı Yapıyor - ScienceTR
kapat
Bilim

Yapılan Son Çalışma Bulgularına Göre Eriyen Buz Tabakaları Atmosfere Tonlarca Metan Gazı Salınımı Yapıyor

Grönland Buz Levhası, yeni bir çalışmaya göre tonlarca metan yayıyor, bu da sualtında biyolojik aktivitenin daha önceden düşünülenden çok daha fazla etkilediğini gösterir. Bristol Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, Grönland Buz Levhası’nın çevresinde üç ay boyunca kamp kurdu ve yaz aylarında Buz Levhasının büyük bir havzasından (> 600 km2) akan erimiş suyu örnekledi.

Nature’da rapor edildiği gibi, metan gazının gerçek zamanlı olarak erime suyundaki akışını ölçmek için yeni sensörler kullanarak, metanın sürekli olarak buzun altından dışa aktarıldığını gözlemlediler. Sadece buz tabakasının bu kısmından ölçüm bölgesine en az altı ton metan taşındığını hesapladılar.

Araştırmaya önderlik eden Bristol Cabot Çevre Enstitüsü Müdürü Profesör Jemma Wadham şunları söyledi: “Bunlar önemli bulgular, buzun altında üretilen metanın büyük bir kısmının Grönland Buz Levhası’ndan büyük ve hızlı akan nehirlere geçiş yapıyor. Normalde seranın ısınma gücünü azaltan metan gazı için tipik bir sonuç olan CO2’e oksitlenmesi gerçekleşmiştir. ”

Metan gazı (CH4), su buharı ve karbondioksit (CO2) sonrası atmosferdeki en önemli üçüncü sera gazıdır. Düşük konsantrasyonlarda CO2 olduğu halde mevcut olmasına rağmen, metan yaklaşık 20-28 kat daha etkilidir. Bu nedenle, daha küçük miktarlar, atmosferik sıcaklıklar üzerinde orantısız etkilere neden olma potansiyeline sahiptir. Dünyada metanının çoğu, örneğin inekler ve pirinç tarlalarının midelerinde, çoğunlukla sulak alanlarda ve tarım arazilerinde, oksijensiz ortamda organik maddeyi CH4’e dönüştüren mikroorganizmalar tarafından üretilir. Kalan kısım, doğal gaz gibi fosil yakıtlardan gelir.

Bazı metan gazları daha önce Grönland buz çekirdeğinde ve bir Antarktika Alt Gölünde tespit edilmekle birlikte, ilk kez, ilkbahar ve yaz aylarında büyük buz tabakası havzalarında gerçekleşen eritme sularının, metanı buz tabakası yatağından sürekli olarak temizledikleri rapor edilmiştir.

Bristol’un Coğrafi Bilimler Okulu’ndan baş yazar Guillaume Lamarche-Gagnon şunları söyledi: “Dikkat çekici olan şey, yaygın bir sualtı mikrobiyolojik sistemin kesin bir kanıtını bulduğumuz gerçektir. Metan üreten mikropların muhtemel olarak önemli olduğunu biliyoruz, gerçekten ne kadar önemli ve yaygın oldukları tartışmasızdır. Şimdi, kilometrelerce buz altında yaşayan aktif mikroorganizmaların sadece hayatta kalmadığını, aynı zamanda Dünya sisteminin diğer bölgelerini de etkilediğini açıkça görüyoruz. Bu izole yaşam alanlarındaki yaşam için oldukça önemli bir gelişmedir. ”

Arktik metan kaynakları üzerinde yapılan çoğu çalışma permafrost’a odaklanmaktadır, çünkü donmuş topraklar iklim ısınması nedeniyle eritildiğinde metan haline dönüşebilecek büyük miktarda organik karbon rezervi saklamaktadır. Bu son çalışma, büyük miktarda karbon rezervi, sıvı su, mikroorganizmalar ve çok az oksijen içeren buz tabakası yataklarının (metan gazı oluşturmak için ideal koşullar) atmosferik metan kaynakları olduğunu göstermektedir.

Cardiff Üniversitesi’nden yardımcı araştırmacı Dr. Elizabeth Bagshaw şunları ekledi: “Kullandığımız yeni sensör teknolojileri buzul ortamının daha önce görülmemiş bir bölümünde bize bir pencere açıyor. Erime suyunun sürekli olarak ölçülmesi, bu büyüleyici sistemlerin nasıl çalıştığı konusundaki düşüncelerimiz geliştirmemizi sağlıyor ve gezegenin geri kalanını nasıl etkilediklerini öğrenmemize yardımcı oluyor. ”

Antarktika’daki gezegenin en büyük buz kütlesini elinde tutan araştırmacılar, bulgularının ışığını güneye çevirmek için bu çalışmların bir örnek teşkil ettiğini söylüyor. Bay Lamarche-Gagnon: “Antarktika Buz Levhası’nın altına Arctic buz kütlelerinin altında olduğundan daha fazla metan gazı olduğu tahmin ediliyor. Grönland’da yaptığımız gibi, teoriye dahada sağlamlaştırma zamanı geldi.”

 

ÇEVİRİ: ÖZGÜL

KAYNAK:https://phys.org/news/2019-01-ice-sheets-tons-methane-atmosphere.html

 

Etiketler : buzEriyengazımetansalınımısciencesciencetrtabakalarıyapıyor

Yorum Yapın