∂∂ Biz Kimiz? - ScienceTR
kapat

Biz Kimiz?

Kuşkucu ve seküler bir yaklaşımla sadece bilimsel düşünüş yöntemini benimsemekte ve bu anlayış çerçevesinde yayın yapmaktayız.

Evreni, insanı ve hayatı anlamaya ve açıklamaya yarayan her türlü sağlıklı bilgiyi bir araya getirmek ve hiçbir dogmaya bağlı kalmadan karşılaştığımız olayları inceleyip sorgulamak, geliştirilen ve keşfedilmekte olan yeni bilgileri toplumumuza aktararak, ulaşılabilir bilimsel bilgi eksikliğini azaltabilmek, bilime merakı artırmak ve bilime ilgisi olan insanları bir araya getirebilmek temel amacımızdır.

Sciencetr.com ailesi olarak bizler, bilim tutkunu bir grup arkadaş olarak bu işe başladık. Amacımız bilgiyi paylaşarak çoğaltmak, sizlerle birlikte öğrenmeye devam etmek, gelişimlere katkıda bulunmak, bilimsel olan ve bilim dışı olanı birbirinden ayırmaktır.